nowa strona www.reklamowa.pl
Zapraszamy na nową stronę www.reklamowa.pl


 

Data dodania 08.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż maszyny do druku cyfrowego na tekstyliach wraz z tunelem suszącym do utrwalania wydruków cyfrowych

Linki do dokumentów:

Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data dodania 16.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy i montażu maszyny do druku cyfrowego na tekstyliach wraz z tunelem suszącym do utrwalania wydruków cyfrowych w ramach projektu "Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa EUDARCAP, poprzez zakup innowacyjnej cyfrowej drukarki do odzieży oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji"

Na podstawie analizy złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
AMATEC Polska Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2, Radwanice; 55-010 Święta Katarzyna

Link do dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Copyright © 2003 eudarcap.pl
Design by realnet.pl