nowa strona www.reklamowa.pl
Zapraszamy na nową stronę www.reklamowa.pl


 

Tytuł projektu:
"Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa EUDARCAP, poprzez zakup innowacyjnej cyfrowej drukarki do odzieży oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii produkcji"

Cel projektu

Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie

Planowane efekty:

W ramach projektu zakłada się wprowadzenie na rynek przez firmę EUDARCAP nowych produktów wykonywanych w oparciu o innowacyjne technologie cyfrowego druku na tekstyliach.

Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0410/16
Wartość projektu: 1 334 550,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania UE: 846 300,00 zł

Ogłoszenia
Copyright © 2003 eudarcap.pl
Design by realnet.pl